سلام، به سایت تجارت سازان خوش آمدید.

(سهامی خاص) ثبت 38522

آموزش به دانشجویان خارجی با دیجی تام

مرکز آموزش عالی دیجی تام وابسته به سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با بهره‌گیری از اساتید خبره و زیرساخت‌های آموزش مجازی در زمینه اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حضوری و مجازی فعالیت دارد. تیم دیجی تام با بهره گیری از بستر دیجیتال آموزش‌های درخواستی را به کشورهای دوست و همسایه ارائه می‌دهد.

آموزش خارجی دیجی تام
مدیر عامل تجارت سازان
موسسه آموزشی دیجی تام