سلام، به سایت تجارت سازان خوش آمدید.

(سهامی خاص) ثبت 38522

همیار ماشین بانک جامع و تخصصی ماشین آلات

جلسه هم اندیشی گروه دیجیتال مارکتینگ “همیار ماشین” با جهفر سلیمانی شهردار کاشمر و صاحبنظران این حوزه و شرکت تجارت سازان و … این سازمان برگزار شد. “همیار ماشین” یک مرجع تخصصی و بانک جامع اطلاعات حوزه ماشین آلات در کشور خواهد شد. 

جعفرسلیمانی شهردار کاشمر نیز در ادامه جلسه گفت: به نظر من این گروه تقاضا و عرضه را در حوزه ماشین های سنگین مدیریت می کند و می تواند نیاز ۸۰ شهرداری را در این زمینه برطرف کند.

 

 

همیارماشین مشهد
مدیرعامل تجارت سازان
ماشین آلات همیار ماشین