سلام، به سایت تجارت سازان خوش آمدید.

(سهامی خاص) ثبت 38522

درباره ما

شرکت تجارت سازان آویژه آریا

شرکت تجارت سازان آویژه آریا وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی است که علاوه بر فعالیت های معمول، عملیات تجاری خود را بر بستر دیجیتال مارکتینگ انجام می دهد. این شرکت مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با شماره ۵۱۰۱۰۶۷۹ از نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی دریافت کرد.
شرکت تجارت سازان علاوه بر خرید و فروش کالاهای مورد نیاز کارکنان دولتی و بخش خصوصی و مجموعه های بزرگ، برنامه های مدونی را در جهت افزایش درآمدی شهرداری های استان تدوین می کند.

شرکت تجارت سازان آویژه آریا

شرکت تجارت سازان آویژه آریا وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی است که علاوه بر فعالیت های معمول، عملیات تجاری خود را بر بستر دیجیتال مارکتینگ انجام می دهد. این شرکت مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با شماره ۵۱۰۱۰۶۷۹ از نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی دریافت کرد.
شرکت تجارت سازان علاوه بر خرید و فروش کالاهای مورد نیاز کارکنان دولتی و بخش خصوصی و مجموعه های بزرگ، برنامه های مدونی را در جهت افزایش درآمدی شهرداری های استان تدوین می کند.