سلام ، به سایت شرکت تجارت سازان خوش آمدید.

سهامی خاص؛ ثبت 38522

05191008012 - داخلی 601

09397054646

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

ایران، مشهد

به ما بپیوندید

فرصت های شغلی فعلی

کارشناس صنایع غذایی

ایران، خراسان رضوی، مشهد

کارشناس بازرگانی خارجی

ایران، خراسان رضوی، مشهد

کارشناس حسابداری

ایران، خراسان رضوی، مشهد

کارشناس صنایع غذایی

ایران، خراسان رضوی، مشهد

کارشناس فروش و بازاریابی

ایران، خراسان رضوی، مشهد

کارشناس تغذیه علوم دامی

ایران، خراسان رضوی، مشهد

کارشناس کنترل

ایران، خراسان رضوی، مشهد