سلام ، به سایت شرکت تجارت سازان خوش آمدید.

سهامی خاص؛ ثبت 38522

051-33553557

051-33553559

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

ایران، مشهد
گروه تخصصی دیجیتال مارکتینگ همیارفود

گروه تخصصی دیجیتال مارکتینگ همیارفود

همیارفود، حوزه کارآفرینی و و نوآوری در بخش کشاورزی در این جلسه گروه "همیارفود" گزارشی تخصصی از عملکرد، فعالیتها و اقدامات انجام شده را خدمت آقای محمد قاسمی مدیرعامل شرکت تجارت سازان آویژه آریا، سید محمد فاطمی مدیریت تخصصی ...
آموزش به دانشجویان خارجی با دیجی تام

آموزش به دانشجویان خارجی با دیجی تام

آموزش به دانشجویان خارجی با دیجی تام مرکز آموزش عالی دیجی تام وابسته به سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با بهره‌گیری از اساتید خبره و زیرساخت‌های آموزش مجازی در زمینه اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حضوری و مجازی ...
ایجاد شهرک پسماند توسط همیار زیست

ایجاد شهرک پسماند توسط همیار زیست

ایجاد شهرک پسماند توسط همیار زیست یکی از اهداف اصلی گروه دیجیتال مارکتینگ همیارزیست ارائه هرچه بهتر خدمات و محصولات در حوزه بازیافت و پسماند است. یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه طرح شهرک خصوصی پسماند استان ...
همیارماشین بانک تخصصی ماشین آلات

همیارماشین بانک تخصصی ماشین آلات

همیار ماشین بانک جامع و تخصصی ماشین آلات جلسه هم اندیشی گروه دیجیتال مارکتینگ "همیار ماشین" با جهفر سلیمانی شهردار کاشمر و صاحبنظران این حوزه و شرکت تجارت سازان و ... این سازمان برگزار شد. "همیار ماشین" یک مرجع تخصصی ...
هم اندیشی گروه تخصصی همیار آموزش

هم اندیشی گروه تخصصی همیار آموزش

هم اندیشی گروه تخصصی همیار آموزش جلسه هم اندیشی برند تجاری "همیار آموزش" به عنوان بخش ویژه بازرگانی اینترنتی صنعت بیمه سازمان همیاری با حضور محمد قاسمی مدیرعامل شرکت تجارت سازان آویژه آریا، خانم قربانی جمعی از صاحبنظران حوزه ...
هم اندیشی گروه تخصصی همیار فود

هم اندیشی گروه تخصصی همیار فود

هم اندیشی گروه تخصصی همیار فود جلسه هم اندیشی گروه تخصصی دیجیتال مارکتینگ برند همیار فود در سفارش و تامین نیازمندیهای مردم با حضور محمد قاسمی مدیرعامل شرکت تجارت سازان آویژه آریا، سید محمد فاطمی مدیریت تخصصی محیط زیست ...
هم اندیشی گروه تخصصی همیار زیست

هم اندیشی گروه تخصصی همیار زیست

هم اندیشی گروه تخصصی همیار زیست جلسه هم اندیشی گروه تخصصی دیجیتال مارکتینگ برند همیار زیست در حوزه بازیافت و پسماند با حضور سیدمحمدفاطمی مدیر واحد زیست محیطی سازمان، مدیر عامل تجارت سازان آویژه آریا، مدیران بخش فناوری اطلاعات، ...
هم اندیشی گروه تخصصی همیار ماشین

هم اندیشی گروه تخصصی همیار ماشین

هم اندیشی گروه تخصصی همیار ماشین جلسه هم اندیشی گروه تخصصی دیجیتال مارکتینگ برند همیار ماشین در حوزه بازرگانی اینترنتی ماشین آلات با حضور  مدیر عامل تجارت سازان آویژه آریا، مدیران بخش فناوری اطلاعات، مسئولان بخش ماشین آلات و ... ...
هم اندیشی گروه تخصصی هشت یار

هم اندیشی گروه تخصصی هشت یار

هم اندیشی گروه تخصصی هشت یار جلسه هم اندیشی گروه تخصصی دیجیتال مارکتینگ برند هشت یار در حوزه گردشگری با حضور میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری، مدیر عامل تجارت سازان آویژه آریا، مدیران بخش فناوری اطلاعات، موسسه توسعه گردشگری ...